• info@enerjikaynak.com
  • +90 212 221 41 56
  • Share On

Hidro Elektrik Enerji Nedir, Enerji Kaynağı Olarak Hidro Elektrik Enerji


Hidroelektrik santrallar (HES) akan suyun gücünü elektriğe dönüştürürler. Akan su içindeki enerji miktarını suyun akış veya düşüş hızı tayin eder. Büyük bir nehirde akan su büyük miktarda enerji taşımaktadır. Ya da su çok yüksek bir noktadan düşürüldüğünde de yine yüksek miktarda enerji elde edilir. Her iki yolla da kanal yada borular içine alınan su, türbinlere doğru akar, elektrik üretimi için pervane gibi kolları olan türbinlerin dönmesini sağlar. Türbinler jeneratörlere bağlıdır ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler.

Hidro Elektrik Enerji Santrali - HES

Kelime olarak hidroelektrik; Latince’de su anlamına gelen “hidro” kelimesi ile “elektrik” kelimelerinin birleşmelerinden meydana gelmektedir. Suyun gücünden faydalanarak elektrik üretmeyi anlatmaktadır. Daha önce suyun gücünden yararlanılan bir diğer alternatif enerji kaynağı olan dalga enerjisinden bahsetmiştik; ikisinin birbirine karıştırılmaması gerekir. Dalga enerjisi; deniz ve okyanuslarda meydana gelen dalgalanmalardan faydalanırken; hidro enerji doğrudan suyun taşıdığı potansiyel enerjiyi soğurmaya dayanır.

Hidroelektrik enerjisi nasıl üretilir?

İsmi ve çalışma prensibi hakkındaki kısa açıklamadan sonra biraz da işin üretim ve dönüşüm kısmına değinelim. Her şeyden önce bilinmesi gereken şey; bir hidroelektrik santralinde enerjiyi üreten gövde kısmı; türbinin dönerek kinetik enerji üretmesiyle çalışmaktadır. Yani gözümüzde rüzgar türbinlerinin çalışmasını canlandırırsak hidro enerjiyi de daha rahat kavrayabiliriz. Türbin kanatlarını döndüren güç birinde havadan gelirken, diğerinde sudan gelmektedir.

  1. Barajda seviyesi artan ve potansiyel enerji kazanan su; kapakların açılmasıyla yeterince yüksek bir kinetik enerjiyle türbin kanatlarına çarpar.
  2. Böylece türbine aktarılan kinetik enerji; pervane kanatlarıyla beraber milin de dönmesini sağlar.
  3. Diğer ucuyla jeneratöre bağlı olan mil; burada AC üretilmesini sağlar ve enerjiyi şebekeye verilmeye uygun bir elektrik formuna sokmuş olur.
  4. Üretilen AC’nin şebekeye verilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken depolama, akım sabitlenmesi, ihtiyaç varsa AC’yi DC’ye çevirme (büyük ihtimalle olmayacaktır) gibi hususlar burada da geçerlidir.
  5. Son olarak; türbin kanatlarına çarparak her şeyi başlatan su; kalan kinetik enerjisiyle çıkış yolundan tekrar nehre katılır ve doğal akışına katılır.